Сайт вчителя математики
Кошлак Ольги Василівни

8 клас

Геометрія

І семестр 2011 – 2012 н. р. – 32 години (2 год на тиждень)

Номер уроку

Тема уроку

Кіль-

кість годин

Дата проведення уроку

Примітки

 

Тема 1. ЧОТИРИКУТНИКИ

24

   

1

Чотирикутники, його елементи.

1

   

2, 3

Паралелограм та його властивості.

2

   

4, 5

Ознаки паралелограма.

2

   

6

Прямокутник та його властивості

1

   

7, 8

Ромб ї його властивості

2

   

9, 10

Квадрат та його властивості

2

   

11

Контрольна робота № 1

1

   

12, 13

Трапеція.

2

   

14,15

Вписані та описані чотирикутники. Вписані та центральні кути.

2

   

16

Теорема Фалеса.

1

   

17, 18

Середня лінія трикутника, її властивості

2

   

19, 20

Середня лінія трапеції, її властивості

2

   

21 – 23

Чотирикутники, його елементи.

3

   

24

Контрольна робота № 2

1

   
 

Тема 2. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ

14

   

25, 26

Узагальнена теорема Фалеса.

2

   

27

Подібні трикутники. Ознака подібності трикутників

1

 

І ОПТ

28, 29

Ознака подібності трикутників

2

 

ІІ ОПТ

30

Ознака подібності трикутників

1

 

ІІІ ОПТ

31, 32

Ознаки подібності трикутників

2

   
         


8 клас

Геометрія

ІІ семестр 2011 – 2012 н. р. – 38 годин (2 год на тиждень)

Номер уроку

Тема уроку

Кіль-

кість годин

Дата проведення уроку

Примітки

33, 34

Застосування подібності трикутників. Середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику

     

35, 36

Властивість бісектриси трикутника.

     

37

Подібність трикутників .

     

38

Контрольна робота № 3

     
 

Тема 3. МНОГОКУТНИКИ. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ

10

   

39

Многокутник та його елементи. Опуклі й неопуклі многокутники.

1

   

40

Сума кутів опуклого многокутника.

1

   

41

Вписані й описані многокутники.

1

   

42

Поняття площі многокутника. Основні властивості площ. Площа прямокутника.

1

   

43

Площа паралелограма.

1

   

44

Площа трикутника.

1

   

45 - 47

Площа трапеції.

3

   

48

Контрольна робота №4

1

   
 

Тема 4. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ

14

   

49, 50

Теорема Піфагора.

2

   

51, 52

Перпендикуляр і похила, їх властивості.

2

   

53

Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника.

1

   

54, 55

Співвідношення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів.

2

   

56

Значення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів.

1

   

57, 58

Розв'язування прямокутних трикутників.

2

   

59, 60, 61

Прикладні задачі.

3

   

62

Контрольна робота №5

1

   
 

Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу

8

   

63

Чотирикутники та їх властивості.

1

   

64

Площі чотирикутників.

1

   

65

Вписані та описані многокутники. Вписані та центральні кути.

1

   

66

Подібність трикутників та її застосування.

1

   

67

Теорема Піфагора.

1

   

68

Розв'язання прямокутних трикутників.

1

   

69

Підсумкова контрольна робота.

1

   

70

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік.

1